'Mensen die nooit iets met het gerecht te maken hebben, omdat zij een onberispelijke levenswandel leiden, omdat zij behendig tussen de klippen doorzeilen, of alleen maar omdat zij geluk hebben, maken zich wel eens een verkeerde voorstelling van de gevangenis.'

Dit zegt de schrijver in zijn korte proloog tot deze bundel gevangenisverhalen. Hijzelf weet wel beter, want hij verbleef onvrijwillig in de strafgevangenis van Antwerpen, als gevolg van het gebruik van narcotica. In zestien verhalen komen de belangrijkste aspecten en figuren uit het gevangenisleven naar voren.

De gedetineerden, van zwaar gestraften tot kruimeldieven, de bewakers, de psychiater, de pastoor en niet te vergeten de almachtige directeur. De grote verdienste van de schrijver is dat hij zo'n grote afstand tot zijn onderwerp heeft kunnen opbrengen, dat het boek vrij is van ieder spoor van rancune, terwijl hij met gevoel voor het groteske ook de komische situaties op papier heeft gezet die zich in deze geforceerde wereld voordoen.

Bevat:

 • Proloog
 • Hoe lang duren tien maanden?
 • Geen ristorno
 • De bloeiende doodkist
 • Al de geuren van Arabië
 • Rudolph Valentino of Marlene Dietrich?
 • De valkuil
 • De vrouwen
 • Het psychiatrisch onderzoek
 • De sublieme luiaard
 • Homo, lieve homo
 • De pokerspeler
 • Dimitrios Christos Papathanassiou
 • De dode rebellen
 • Escapade op krukken
 • De hulde van het galgenaas
 • Na jaren voorbeeldige dienst

Amsterdam/Brussel: Manteau. -168 pagina's
© Erven Van De Velde
Reeks: Grote Marnix Pockets nr 66 (gMp66)
Druk: C. Govaerts Deurne
Afmetingen: 20 x 12.50 (paperback)
Omslagontwerp: Robert Nix / Alje Olthof